Česky English Deutsch Français Russian Italiano Netherlands
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality

Aktuality


 

Štítky:


Otevření nového logistického centra v Plzni

skladová hala Lorenc Logistic v Prologis Park Štěnovice

1.6.2015 jsme opět rozšířili své služby a otevřeli nové logistické centrum - Borgers Logistics Centre v Plzni Štěnovicích, které slouží k uskladnění automotiv zboží pro společnost Borgers CS.


Autor: Veronika Křenková Publikováno 14. 8. 2015 16:40

Otevření nového střediska FOFR v Plzni

1.5.2015 jsme otevřeli nové středisko FOFR v Plzni. V  systému FOFR úspěšně provozujeme již dvě oblasti a to FOFR KT (Klatovy) a FOFR PL (Praha - západ).

Těšíme se na spolupráci.


Autor: Veronika Křenková Publikováno 14. 8. 2015 16:30

Vzdělávání řidičů pokračuje

Naši řidiči se vzdělávají dále - v únoru a v březnu 2015 proběhla další jazyková školení u společnosti Skřivánek s.r.o. v Plzni.

Školení (projekt KTA-MN-89/2014 a KTA-MN-90/2014) je financováno z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Fotky ze školení si můžete prohlédnout zde.

 


Autor: Veronika Křenková Publikováno 6. 5. 2015 16:52

Skladovací haly Lorenc Logistic nabízejí prostor pro Vaše zboží

Máte zboží, ale schází Vám prostory pro uskladnění? Podívejte se, co všechno Vám můžeme nabídnout Skladovací haly Lorenc Logistic nabízejí prostor pro Vaše zboží


Publikováno 6. 3. 2015 15:45

Svěřte své zboží profesionálům z Lorenc Logistic

Na idnes.cz nám vyšel další článek. Tentokrát o tom, na co se v dopravě specializujeme. Podívejte se a Svěřte své zboží profesionálům z Lorenc Logistic


Publikováno 6. 3. 2015 15:16

Zavedení systému EKÁER v Maďarsku

Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost nahlašovací povinnost spojená se silniční přepravou zboží, která se vztahuje na

1) obstarání zboží z jiné členské země Evropské Unie nebo jiný dovoz na území Maďarska,

2) prodej zboží do jiné členské země Evropské Unie nebo jiný vývoz z území Maďarska, dále

3) první prodej zboží na tuzemském trhu podléhající zdanění ne pro konečného uživatele, pokud je to prováděno vozidlem, které podléhá mýtnému (tj. vozidlem s celkovou hmotností nad 3,5 t).

V některých případech, jedná-li se o rizikové výrobky se nahlašovací povinnost týká i silniční přepravy prováděné s vozidly, která nepodléhají mýtnému (tj. vozidla s celkovou hmotností pod 3,5 t).

Jedná-li se o přepravu s vozidlem podléhajícím mýtnému, či s vozidlem nepodléhajícím mýtnému nad určitou hmotnost a hodnotu zboží nahlašovací povinnost má osoba povinná. O podrobných pravidlech se můžete informovat na webových stránkách http://ekaer.nav.gov.hu.

 

Shora uvedené činnosti může od 1. ledna 2015 provádět výhradně daňový poplatník s platným číslem systému EKAER (Elektronický kontrolní systém pro silniční přepravu zboží) (dále jen: EKAER).

 

Je DŮLEŽITÉ zdůraznit, že nahlášení je povinen provést

- v případě bodu 1) příjemce, resp. osoba přebírající zboží;

- v případě bodu 2) odesílatel nebo ten, kdo zboží nakládá;

- v případě bodu 3) odesílatel.

 

Číslo EKAER identifikuje jednotku zboží přepravovanou vozidlem následujícím způsobem: EKAER označuje danou jednotku zboží (zásilku), která se přepravuje

- tím stejným vozidlem,

- na dané místo přejímky,

- jednomu objednateli (je-li prováděna manipulace vlastního zboží, tak majiteli zboží, v případě zušlechťovacího styku příjemci),

- vozidlem jen jednou po této trase.

 

K jednomu číslu EKAER může patřit více komodit zboží identifikovaných sazebním zařazením.

 

Některé údaje lze po 15 denní dobu trvání platnosti čísla EKAER vícekrát pozměnit, avšak v průběhu kontroly státní daňové a celní správy číslo EKAER musí pokrývat aktuální skutečné údaje, za které je odpovědná osoba nahlášení, jako osoba povinná.

 

Číslo EKAER je osoba s nahlašovací povinností povinná poskytnout přepravci nebo organizátorovi přepravy, aby při daňové, celní kontrole i on disponoval identifikačním číslem. Toto „poskytnutí k dispozici” nemá pevně stanovená pravidla, přepravci to může být sděleno jakýmkoliv libovolným způsobem.

 

Nová ustanovení zákona o správě daně týkající se kontroly zajišťují kontrolorům státní daňové a celní správy konajícím na místě nové možnosti opatření. Vzhledem k tomu, že zboží s obchodním charakterem, jehož vlastníkem je subjekt daně z přidané hodnoty lze přepravovat pouze tehdy, pokud je opatřeno věrohodným dokumentem osvědčujícím odkud zboží pochází (především přepravní doklad, faktura), kontrolor může osobě, která zboží přepravuje uložit povinnost, aby se vyjádřila ohledně

- vlastníka zboží,

- odkud zboží pochází, dále,

- aby předložila dokumenty prokazující vlastnické právo.

 

V průběhu kontroly lze kromě shora uvedeného také vyžadovat vyjádření od jiné dotyčné přepravující osoby, příjemce, osoby přebírající zboží a od odesílatele co se týká

- názvu, množství přepravovaného zboží,

- názvu přepravního prostředku, registrační značky,

- přejímky zboží, adresy vykládky,

- čísla EKAER, dále

- pokud adresa vykládky není sídlem, provozovnou ani pobočkou subjektu daně z přidané hodnoty, tak o právním titulu používání této dané nemovitosti.

 

Státní daňový a celní orgán může pro zajištění totožnosti zboží na přepravním prostředku - s výjimkou živých zvířat a zboží podléhajícímu rychlé zkáze - použít celní závěru (kusová či prostorová závěra) v případě,

- pokud to odůvodňují faktorová rizika - hlavně charakter zásilky, zásilka a místo určení, resp. přepravované množství zboží a typ přepravního vozidla nejsou v souladu, probíhá-li exekuční řízení, jedná-li se o obchodní činnost v rámci společenství prováděnou bez daňového čísla registrovaného pro EU, uvedené místo vykládky není přihlášeno jako provozovna -, dále

- pokud subjekt daně z přidané hodnoty v přepravě daného zboží dotčený se odmítne vyjádřit.

 

Upozorňuji vás, že odstranění, poškození celní závěry, otevření uzavřeného nákladového kusu, či prostoru bez povolení se považuje za trestní čin spáchání poškození, odstranění celní závěry podle § 287 zákona C z roku 2012 o trestním zákoníku.

 

Neplnění nahlašovací povinnosti ve vztahu se silniční přepravní činností, dále chybné, nepravdivé nebo neúplné plnění nahlašovací povinnosti má své právní následky za to, že nenahlášené zboží je považováno za zboží o kterém se průkazně neví odkud pochází a státní daňový a celní orgán proto může vyměřit pokutu až ve výši 40% z hodnoty nenahlášeného zboží.

 

V případě uložení pokuty za neplnění nahlašovací povinnosti, za chybné, nepravdivé či neúplné plnění nahlašovací povinnosti ve vztahu k sankcím za to, že se průkazně neví odkud zboží pochází - s výjimkou živých zvířat a zboží podléhajícímu rychlé zkáze - lze zboží zajistit do výše uložené pokuty, o kterém státní daňový a celní orgán rozhodne v rozhodnutí o uložení pokuty. O zajištění se vyhotoví zápis, zajištěná movitost se může opatřit celní závěrou a nechat odvést. Státní daňový a celní orgán sdělí rozhodnutí o uložení pokuty přítomnému daňovému poplatníku, nebo jeho zástupci, zmocněnci, zaměstnanci, a toto rozhodnutí je bez ohledu na případné odvolání od okamžiku výše uvedeného sdělení vykonatelné.

 

Shora uvedené právní následky - s výjimkou odstranění celní závěry bez povolení - státní daňový a celní orgán bude poprvé aplikovat od 1. března 2015.


Publikováno 10. 2. 2015 13:22

NEJLEPŠÍ MECHANIK 2014

Byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepšího mechanika Lorenc Logistic za rok 2014.

1. místo vyhrál Jiří Švára

2. místo Jan Heřman

3. místo Zdeněk Kolář

 

GRATULUJEME!!!


Publikováno 30. 1. 2015 11:33

NEJLEPŠÍ ŘIDIČ 2014

Byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepšího řidiče Lorenc Logistic za rok 2014!

1. místo vyhrává Pavel Lorenc

2. místo Jiří Křen

3. místo Zdeněk Hruška

GRATULUJEME!!!

 

 


Publikováno 30. 1. 2015 10:39

Školení jazyků

Naši řidiči právě absolvují další jazyková školení u společnosti Skřivánek s.r.o. v Plzni. Školení je financováno z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Fotky ze školení si můžete prohlédnout zde.

 


Publikováno 28. 1. 2015 14:22

Vánoce jsou tady

Datum konání: 17. 12. 2014

Včera se na nás přijel podívat Santa.

Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady...

Přejeme Vám Veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2015. Ať se Vám splní všechna Vaše přání.

Vánoce jsou tady  

 


Autor: Veronika Křenková Publikováno 18. 12. 2014 0:13