Česky English Deutsch Français Russian Italiano Netherlands
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Řemeslo má zlaté dno i v Lorencově partě

Řemeslo má zlaté dno i v Lorencově partěBudoucnost. Důležitá hodnota pro každého z nás. Všichni o ní mluvíme, řešíme ji.
Plánujeme ji sobě, svým dětem. Snažíme se dělat rozhodnutí, která k lepší budoucnosti pomohou. Výběr školky, školy, zájmových kroužků, sledování moderních trendů a aktuálního dění. Zkrátka všeho, co utváří a ovlivňuje lidskou osobnost a její následná rozhodnutí.

Obor studia s perspektivou

Výběr oboru studia je jedním z rozhodnutí, které ovlivňuje naši budoucnost jako jedno
z nejvíce. Zvolit si v 15 či 19 letech vhodně tak, aby byla zajištěna perspektiva i na další desetiletí?! To je skutečně velký oříšek. Za posledních několik let se jen potvrzuje, že se skutečně jedná o nesnadná rozhodnutí. Paradoxně se pak "chyba " při výběru studia propisuje do samotného trhu práce, kdy na jedné straně je velký zájem o pracovní uplatnění v administrativním sektoru a na straně druhé značně pokulhávají zdroje absolventů tradičních řemeslných oborů. Část je sice možné nahradit inovativními technologickými metodami či automatizovanou výrobou, ale v ostatních situacích zůstává lidská práce stále nenahraditelnou komoditou. Vývoj událostí nás během posledních desetiletí značně utvrzuje v tom, že absence absolventů tohoto typu vzdělání již začíná být problémem, a do budoucna bude mít nedozírné dopady pro celou společnost.

Řemeslné obory jsou obory s budoucností

Bohužel se v současně nastaveném systému vzdělávání na výuční list nahlíží spíše
jako na něco podřadného. Ve většině případů bývá volba odborného učiliště nejzazší varianta. Nebo jsou zájemci o studium žáci s horším prospěchem. A přesně tento postoj je zapotřebí změnit. Pro zachování odbornosti a udržení kroku s novými technologiemi a postupy je získání výučního listu pouhým základním stavebním kamenem.
Každý, kdo chce být ve svém oboru skutečný dobrý, musí být připraven na to, že opuštěním školních lavic jeho cesta za vzděláním nekončí. Je tomu přesně naopak.

Spolupráce Lorenc Logistic se školami

I my v Lorenc Logistic jsme si bohužel této neblahé skutečnosti vědomi, a proto se snažíme všemi možnými a dostupnými cestami jít potenciálním budoucím zaměstnancům naproti
již ve studijním věku.
Posledních několik let spolupracujeme se základními a odbornými školami. Jako tradiční zaměstnavatel vytváříme příznivé podmínky pro zájemce oborů opravárenství a oborů spojených s logistikou již během studií.

 

Naše spolupráce má mnoho podob

Pro žáky základních škol pořádáme odborné besedy a organizujeme dny otevřených dveří přímo v našich provozech. Hlavním naším cílem je budoucím studentům předat dostatečné množství informací, než se sami definitivně rozhodnou, jaký obor pro své další studium zvolí.  Učňům z odborných škol pak mimo výše uvedeného nabízíme také možnost stipendijního programu jako podporu a motivaci pro řádné studium a jeho úspěšné dokončení.
Dále budoucí generaci zaměstnanců poskytujeme praktickou výuku či prázdninové brigády.
Vzájemná spolupráce s učni již během studií je bezesporu přínosná také při jejich samotném vstupu na trh práce po absolvování studia.
Pokud se rozhodnou nastartovat svoji kariéru právě u nás, jsou „ušetření“ starostí a stresu z výběrových řízení a pohovorů, cizího prostředí, nového kolektivu či neznalosti firemních postupů. Mohou se tak naplno věnovat svému oboru a začít pracovat na rozvoji své odbornosti a profesionality.