Česky English Deutsch Français Russian Italiano Netherlands
Drobečková navigace

Úvod > Whistleblowing

Whistleblowing

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI LORENC LOGISTIC, S.R.O.  

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)

Lorenc Logistic, s.r.o.  tímto v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) Zákona uveřejňuje následující informace:

1. Způsoby oznamování

Fyzická osoba (oznamovatel) může podat oznámení – informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost prostřednictvím:

A. Vnitřní oznamovací systém společnosti Lorenc Logistic, s.r.o.

Lorenc Logistic, s.r.o. je povinen zavést vnitřní oznamovací systém podle Zákona. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího způsoby následujícími způsoby:

  • prostřednictvím webové aplikace dostupné na webových stránkách společnosti
  • emailem příslušným osobám
  • osobně u jedné z níže uvedených příslušných osob po předchozí domluvě

B. Oznamovací sytém provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR přijímá oznámení prostřednictvím:

Na webu https://oznamovatel.justice.cz/ naleznete další informace o:

  • způsobech, jakými lze podávat oznámení podle Zákona, včetně kontaktních údajů pověřených zaměstnanců ministerstva, zejména emailové nebo jiné adresy pro doručování a telefonního čísla,
  • podmínkách, za kterých lze pořídit zvukový záznam ústně podaného oznámení,
  • postupu ministerstva při podání oznámení ministerstvu, včetně informací o lhůtách, ve kterých je Ministerstvo spravedlnosti povinno postupovat,
  • způsobu posouzení oznámení,
  • právech a povinnostech oznamovatele.

2. Údaje o příslušných osobách určených k příjmu oznámení

 Jméno a příjmení: Jana Kolářová

Tel. č.: +420 725 993 813

Email: qem@lorenc-logistic.cz

kontaktovat příslušnou osobu

Jméno a příjmení: Bc. Anna Katarzyna Šelmátová

Tel. č.: +420 725 568 258

Email: personalistika@lorenc-logistic.cz

kontaktovat příslušnou osobu

 

3. Kdo může podat oznámení

Lorenc Logistic, s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která nevykonává pracovní nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, tj. společnost Lorenc Logistic, s.r.o. přijímá oznámení pouze od zaměstnanců (na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti), dobrovolníků, praktikantů a stážistů.

Další informace o vnitřním oznamovacím systému lze nalézt na firemním serveru T:ISO/2.Předpisy/ P31-Whistleblowing.

Informace o zpracování osobních údajů, k němuž dochází při podání a prošetřování oznámení, lze nalézt na firemním serveru T:ISO/3.Směrnice/SM20-GDPR.