Česky English Deutsch Français Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Služby > Nákladní autodoprava > Co dopravujeme

Co dopravujeme

Společnost Lorenc Logistic, s.r.o. dopravuje celovozové zásilky i zásilky sběrného (kusového) charakteru. 

Přeprava nebezpečného zboží podle ADR

_1033474.jpgVeškerá naše vozidla jsou vybavena pro přepravu nebezpečného zboží a všichni naši řidiči jsou pravidelně proškolováni na ADR (přepravu nebezpečných látek). V České republice disponujeme celkem 3 cisternami pro přepravu ADR zboží - různých chemických produktů. V Polsku máme k dispozici dalších 3 cisterny. Přepravy se řídí Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR). U přeprav je kladen důraz především na bezpečnost, včasnost a přesnost dodávek.

Společnost Lorenc Logistic vlastní osvědčení o hodnocení SQAS (Safety and Quality Assessment System), který je organizačně zabezpečován CEFIC (Evropská rada pro chemický průmysl). SQAS je evropský systém pro hodnocení bezpečnosti, kvality a vlivu na životní prostředí u poskytovatelů dopravních služeb pomocí standardizovaných hodnocení prováděných nezávislými hodnotiteli. V rámci certifikace byly nastaveny a zavedeny do praxe vysoké standardy pro  přepravu nebezpečného zboží. V současné době jsme v České republice jednou z 12 dopravních společností vlastnící certifikát SQAS. Více informací o systému lze najít na oficiálních webových stránkách www.sqas.org

Naše společnost má k dispozi svého vlastního bezpečnostního poradce pro ADR.

 

Automobilový průmysl

Společnost zajišťuje důležité přepravy JIT (just-in-time) pro společnosti působící v automobilovém průmyslu. Zde je důležitá přesnost a spolehlivost dodávek. Přepravy v rámci EU jsou zajišťovány návěsy nebo soupravami o vnitřní výšce 3m.

 

Přepravy Hi-Tech výrobků a léčiv

_1033214.jpg

Další z významných činností společnosti je přeprava HI-TECH výrobků. Dopravu společnost zajišťuje pomocí skříňových a chladírenských návěsů.

Bezpečnost přepravy Hi-Tech výrobků

Vzhledem k povaze zboží je kladen obrovský důraz na bezpečnost a zajištění zásilek proti krádežím. Aby firma Lorenc Logistic, s.r.o. byla schopna zajistit tyto požadavky, vybavila všechna vozidla satelitním a bezpečnostním systémem, který umožňuje sledování zásilek on-line. Pro každou přepravu je plánována bezpečná trasa včetně zajištění posádky dvou řidičů, pro omezení rizik během celé trasy. Posádkou více řidičů společnost eliminuje možnost zastávek při dopravě výrobků.

Současně naše společnost uzavřela pojistku All risk do hodnoty 1 270 000 euro na jednu zásilku.

 

Nábytkářský průmysl a další

Společnost zajišťuje přepravu matrací pomocí speciálních skříňových vozidel s dvojitou podlahou umožňující stlačení přepravovaného zboží, čímž se objem přepravované zásilky na vozidle zvětší až o 120cbm.

Mezi další přepravované zboží patří zakázky z potravinářského průmyslu a dalších oborů.

 

Pro koho dopravujeme - Reference

  • DELL (HI-TECH)
  • VOLVO (automobilový průmysl)
  • Borgers CS Rokycany (automobilový průmysl)
  • ARTILAT N.V. s českou dceřinnou společností VYROLAT s.r.o. Nymburk (nábytkářský průmysl)
  • DOPLA PAP, a.s. Sušice (potravinářský průmysl)

 

Máte zájem o přepravu?

V případě, že máte zájem o přepravu jakéhokoliv zboží, kontaktujte naší spediční linku na telefonním čísle +420 376 377 321, případně využijte naši bezlatnou info-linku na čísle +420 800 31 41 51 nebo e-mail dispo@lorenc-logistic.cz

 

Co nepřevážíme

Naše společnost se nezabývá přepravami květin, zvířat, volně ložených sypkých nebo tekutých surovin - vyjma ADR a chemických produktů.

Poptat přepravu


Barbora Zoubková square.jpg 

Kontaktní osoba

Barbora Zoubková

Telefon
+420 376 377 312

E-mail
dispo@lorenc-logistic.cz

 

Barbora Mazancová

Telefon
+420 376 377 311

E-mail
dispo@lorenc-logistic.cz

Kam dále